prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektronika
specjalności: mikroelektronika, nanotechnologia, sensory chemiczne, odnawialne źródła energii
Osiągnięcia naukowe
Indeks               h = 24
Liczba cytowań bez autocytowań 1493
Całkowita liczba prac naukowych wg biblioteki AGH      186
Liczba publikacji w Web of Science 77

Zainteresowania naukowe koncentrują się na dyscyplinie naukowej elektronika. Prace badawcze dotyczą właściwości elektrycznych, optycznych i strukturalnych cienkich warstw półprzewodnikowych i nanomateriałów przeznaczonych do zastosowań w mikroelektronice i fotonice. Główne obszary zastosowań to sensory gazów i odnawialne źródła energii. Jest autorem 77 publikacji naukowych z tzw.  „Listy  Filadelfijskiej”.  W  2005  r.  otrzymała  indywidualną  nagrodę  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię habilitacyjną.

W latach 1986-1988 zatrudniona jako post-doc w Center for Laser Studies, University of Southern California, Los Angeles, USA zajmowała się fotoniką, w tym optycznymi efektami nieliniowymi. Kontynuując tę tematykę w 1992 roku podjęła współpracę z Laboratoire de Physique des Solides,  Université P.  et  M.  Curie,  Paris  6,  Francja.  Odbyła  półroczny  staż naukowy, dokonując pomiarów własności optycznych cienkich warstw dwutlenku tytanu TiO2. W roku następnym  i  w kolejnych latach współpracy zajmowała się autodyfrakcją w cienkich warstwach GaSe. W ramach umowy o współpracy pomiędzy Université P. et M. Curie, Paris 6 i AGH w Krakowie od 1999 roku rozwijany był temat: Nieliniowe własności optyczne  nanometrycznych  wtrąceń  metali  szlachetnych w  matrycach dielektrycznych. Celem  współpracy  było  otrzymanie i  badanie  własności  optycznych  (liniowych  i  nieliniowych) cienkich  warstw TiO2:Au oraz  TiO2:Ag. Obecnie  współpracuje z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Institute of Materials Science, Technische Universität, Darmstadt, Niemcy and Laboratory for High  Performance  Ceramics  EMPA,  Dübendorf,  Szwajcaria  rozwijając  tematykę funkcjonalnych nanomateriałów.

Była głównym wykonawcą 11 projektów badawczych KBN, MNiSW, NCN a kierowała czterema. Brała udział w projekcie międzynarodowym w ramach NewMat – InnoEnergy KIC.

Wielokrotnie była zapraszana do recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopism z „Listy Filadelfijskiej” (m.in. Sensors   and Actuators, Thin Solid Films) oraz na konferencje międzynarodowe (m.in. SGS, E-MRS). Od 2014 roku pełni z wyboru funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. W kadencji 2012-2016 jest Prodziekanem ds. Nauki  na  WIET AGH. Od 2015 roku jest Kierownikiem Zintegrowanego Laboratorium Nanostruktur Sensorowych.