Laboratorium Sensorów Chemicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska