Laboratorium Sensorów Spintronicznych i Magnetycznych

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH