Zespół ZLNS

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska – kierownik laboratorium

Opiekunowie sekcji:

 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska
 • dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH
 • dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH

Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Andrzej Brudnik, prof. AGH
 • dr inż. Wojciech Maziarz
 • dr Piotr Nowak
 • dr inż. Krystyna Schneider
 • dr inż. Barbara Łysoń-Sypień
 • dr inż. Barbara Dziurdzia
 • mgr inż. Jerzy Sokulski
 • dr Adam Czapla
 • dr Edward Kusior
 • dr inż. Joanna Banaś-Gac

Doktoranci:

 • mgr inż. Bartłomiej Szafraniak
 • mgr inż. Łukasz Fuśnik
 • mgr inż. Dagmara Michoń
 • mgr inż Robert Smolarz
 • mgr inż Stanisław Karcz