Prace dyplomowe

Magisterskie

  • Zajęta.
    Projekt i wykonanie aplikacji obsługującej bezprzewodową sieć czujnikową pracującą w technologii Bluetooth Low Energy. 
  • Zajęta.
    Bezprzewodowa sieć czujnikowa wykorzystująca Bluetooth Low Energy.

Inżynierskie 

  1. temat 1
  2. temat 2