dr hab. inż. Piotr Wiśniowski

dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: elektronika

specjalności:

osiągnięcia naukowe:

Indeks h =

Liczba cytowań bez autocytowań

Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH

Liczba publikacji w Web of Science