dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH

dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektronika
specjalności:
Osiągnięcia naukowe:
Indeks              h =
Liczba cytowań bez autocytowań    …
Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH      …
Liczba publikacji w Web of Science   …