dr Piotr Nowak

dr Piotr Nowak

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina:
specjalności:
Osiągnięcia naukowe:
Indeks              h = –
Liczba cytowań bez autocytowań    –
Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH      –
Liczba publikacji w Web of Science   –

Dr Piotr Nowak …