dr inż. Wojciech Maziarz

dr inż. Wojciech Maziarz

Dr inż. Wojciech Maziarz ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, na specjalności Aparatura Elektroniczna w 1997 r. W 1998 roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Elektroniki na Wydziale Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki AGH. W 2006 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki AGH. Jest autorem lub współautorem 85 publikacji – głównie o tematyce sensorowej. Są wśród nich publikacje popularnonaukowe, konferencyjne, prace w zagranicznych czasopismach oraz w polskich periodykach. Zainteresowania zawodowe obejmują takie tematy jak: nowoczesne materiały dla czujników gazów, czujniki inteligentne, akwizycja danych, technika pomiarowa. Interesuje się też szeroko pojętymi multimediami i techniką komputerową.