dr inż. Krystyna Schneider

dr inż. Krystyna Schneider

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektronika

Osiągnięcia naukowe:
Indeks  h = 3
Liczba cytowań bez autocytowań – 118
Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH – 48
Liczba publikacji w Web of Science   – 20

OPIS

Krystyna Schneider tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej otrzymała w 1996 roku na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W 2004 roku obroniła rozprawę doktorską z dyscypliny nauk fizycznych  w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Od 1.12.2009 zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Elektroniki AGH Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Zainteresowania naukowe dr inż. Krystyny Schneider dotyczą półprzewodnikowych sensorów gazowych oraz materiałów dla tlenkowej elektroniki, eksperymentalnych badań elektrycznych, optycznych i strukturalnych właściwości cienkowarstwowych materiałów tlenkowych oraz ceramicznych jak również mechanizmu transportu ładunku elektrycznego i masy w tlenkach metali przejściowych, w szczególności w tlenkach wanadu. Jej badania mają na celu zrozumienie korelacji pomiędzy strukturą elektronową oraz chemią defektów punktowych a właściwościami fizyko-chemicznymi związków niestechiometrycznych.